Työvoimaa yrityksille

Vuokratyö mahdollistaa jouston!

Vuokratyövoiman käyttö tarjoaa yritykselle joustavan tavan sopeuttaa toimintaansa sesongin, kausivaihteluiden, lomien tai esimerkiksi tavallista suurempien tilausten mukaan. Meiltä saat työntekijät myös isompiin projekteihin, joissa työvoiman tarve voi olla kymmeniä työntekijöitä.

Osaajat meidän kauttamme suoraan!

Etsimme asiakkaillemme henkilöitä eri tehtäviin tarpeen mukaan. Markkinatuntemus yhdessä laajan kontaktiverkoston avulla antaa parhaat välineet ehdokkaiden löytymiseen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki hakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan asti.

Sopivan työntekijän löytäminen on jatkuva haaste suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski puolestaan on suuri. Teemme rekrytoinnin puolestasi, jolloin prosessi alkaa yhdessä tehdyn osaamisprofiilin kartoituksesta rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan.

Osa-rekrytointi

Jos haluatte hoitaa rekrytoinnin pääosin itse, voitte antaa toimeksiannon rajatusti. Tällöin voimme työstää hakemuksen, istuttaa sen sisällön eri kanaviin, jotta saamme parhaiten vastaavat tehtävästä kiinnostuneet lähettämään CV:n meille Lauraan tai teille suoraan. Toimintatavasta riippuen me autamme haastatteluun valittavien osalta teitä tai valitsette itse suoraan haastateltavat ja suoritatte haastattelut myös itse. Vaihtoehtoja yhteistyölle on useita.  

Kokeile ja palkkaa

On mahdollista ja jopa suotavaa, että joissain tapauksissa asiakas haluaa palkata työntekijän vuokrasuhteen jälkeen suoraan itselleen. Mikäli kaikille osapuolille tämä sopii paremmin kuin hyvin, estettä ei ole. Toki näissä tapauksissa keskustelemme työnantajana työntekijän kanssa tilanteesta ja asiakasyrityksen kanssa suoraan ja määrittelemme sopivan kompensaation erinomaiseksi havaitun työntekijämme menettämisestä.

Luotettavuus on laadun tae!

Haluamme, että toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Haluamme kehittää omaa toimintaamme ja parantaa kaikin tavoin yhteistyötä. Se on järkevintä ja edullisin ratkaisu näissä yritykselle kaikista merkittävimmissä tapahtumissa, joissa henkilöstöstä on kysymys. Siksi pyrimme istumaan alas ja keskustelemaan mahdollisimman tarkasti kaikesta siitä, mitä asiakkuuteen liittyy ja mitä haettavalta henkilöltä vaaditaan. Työntekijän osalta myös tärkeintä on rehellisyys ja avoimuus. Yhteistyö kantaa pitkälle!

Yhteistyökumppanimme henkilöarvioinnissa on Jenico Oy

Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen (pääpiirteeseen). Piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. Lisäksi persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta. Big Fivessa pääpiirteet ovat: reagointiherkkyys, ekstroversio, uutuushakuisuus, mukautuvuus, päämääräkeskeisyys.

Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Yhteistyökumppanimme tarjoama henkilöstöarviointi maksaa 290 euroa + alv.

Kysy lisää: nina.from@rent-x.fi


Vastaamme palkanmaksusta ja lakisääteisistä velvoitteista

Työvoimanvuokrauksessa työntekijämme ovat asiakasyrityksen käytössä tuntiveloitusperiaatteella. Me vastaamme työntekijän palkanmaksusta ja kaikista lakisääteisistä velvoitteista, kuten työterveyshuollon järjestämisestä ja vakuutuksista. Asiakasyritys vastaa puolestaan vuokratyöntekijän työnjohdosta ja työturvallisuudesta.

Noudatamme toiminnassamme kulloinkin voimassa olevia henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevia yleisiä sopimusehtoja. Suhteessa työntekijään noudatamme samaa työehtosopimusta kuin asiakasyritys noudattaa suhteessa omiin työntekijöihinsä.


Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset

Tilaajavastuulaki uudistui syyskuussa 2015. Tilaajan selvitysvelvollisuus koskee työvoimanvuokrauksessa käyttäjäyritystä, eli työn teettäjää. Käyttäjäyrityksen on ennen sopimuksen tekemistä hankittava Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset vuokratyövoimaa välittävästä yrityksestä. Kaikki tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat todistukset ja selvitykset saat meiltä aina pyydettäessä.

Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme työntekijätarpeeseen liityviin kysymyksiin:


 nina.from@rent-x.fimarja.flink@rent-x.fi, natalie.saarinen@rent-x.fi

Kerro meistä kavereillesi


Hitsaus työt