Määräaikainen vai vakituinen?

Haluaisitko kokeilla työtä uudella toimialalla? Sopisiko elämäntilanteeseesi vuokratyö, jossa sitoudut tekemään työtä tietyn jakson ajan?

Vuokratöitä voi tehdä melkein missä ammatissa tahansa. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja, jos oma unelma-ammatti ei ole vielä tiedossa tai haluaa tehdä ammattilaisena samaa työtä kuin aiemmin, mutta eri toimialalla.

Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan työtä voi tehdä vuokratyöyritysten kautta.

Jos tiedät, mistä vuokratyössä on kyse ja olet kiinnostunut tekemään ns. projekteja, jätäthän avoimen hakemuksesi sekä CV:si tästä: https://rentx.rekrytointi.com/paikat/?o=A_LOJ&list=1.

Tervetuloa löytämään itsellesi tilapäinen työ, joka joskus voi johtaa myös pidempään suhteeseen meidän tai asiakasyrityksemme kanssa. Kaikki on mahdollista aktiiviselle ja hyvän asenteen omaavalle henkilölle. 


Mistä vuokratyössä on kyse?

Vuokratyö on joustava tapa tehdä töitä. Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Vuokratyö voi olla määräaikaista ja usein vuokratyö voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen. Työtä tarjotaan määräajaksi silloin, kun vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan eikä vuokratyöyrityksessäkään ole tarjolla vakituista työtä.

Vuokrayrityksessä pyritään yhdistämään lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi ja näin pyritään tarjoamaan vuokratyöntekijöille mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan. Käyttäjäyritys on se, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Vuokratyövoiman käyttäjiä voivat yritysten lisäksi olla valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt. Kasvua löytyy erityisesti Startup-tyyppisistä yrityksistä.

Suomessa vuokratyön osuus kasvaa rivakasti, markkina on tällä hetkellä 11 %:a. Viime vuonna kehitys on ollut 16 %: tammi-elokuun tilastojen mukaan. 

Ohjeita vuokratyön tekijälle

Vuokratyöntekijänä saatat olla samanaikaisesti monen eri käyttäjäyrityksen palveluksessa. Työnantajasi on vuokrayritys, mutta työn tekemistä johtaa käyttäjäyritys.

Palkkasi maksaa vuokrayritys. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Meillä Rent-X Oy:ssä kuulut työterveyshuollon piiriin.

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina työehtosopimuksen mukaan. Myös vuosilomaa vuokratyöntekijälle kertyy samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehditä pitämään, loma maksetaan rahana työsuhteen päättyessä.

Käyttäjäyrityksen tehtävänä on puolestaan huolehtia työsi turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  Sinulle on kerrottava riittävästi työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä.

Vuokrayrityksessä valittu henkilöstön edustaja (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu) edustaa vuokratyöntekijää. Vastaavasti käyttäjäyrityksen henkilöstön edustaja edustaa käyttäjäyrityksen työntekijää.

Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun. Voit myös valtuuttaa käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajan selvittämään palkkaasi tai työsuhteeseesi liittyvää erimielisyyttä. Tällöin vuokrayrityksen on annettava asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalle.


Yleistä tietoa vuokratyön merkitykselli­syydestä

Henkilöstöpalveluyritysten liiton vuoden 2014 vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan jopa 86 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyötä myös kavereilleen. 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän kokemuksensa vuokratyöstä ovat osoittautuneet ennakko-odotuksia positiivisemmaksi työn tekemisen myötä.

Otathan yhteyttä, kun haluat tietää lisää:
 nina.from@rent-x.fi, marja.flink@rent-x.fi tai natalie.saarinen@rent-x.fi

Voit jättää hakemuksen sekä CV:n tästähttps://rentx.rekrytointi.com/paikat/?o=A_LOJ&list=1

Toimimme luottamuksellisesti!

Lisää tietoa vuokratyöhön liittyvistä yleisistä asioista löydät täältä: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/vuokratyo

Kerro meistä kavereillesi