Mielenkiintoisia työtehtäviä silloin, kun sinulle sopii

Haluaisitko kokeilla työtä uudella toimialalla? Sopisiko elämäntilanteeseesi työ, jossa sitoudut tekemään työtä tietyn jakson ajan? Tule meille vuokratyöntekijäksi!

Vuokratöitä voi tehdä melkein missä ammatissa tahansa. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja, jos oma unelma-ammatti ei ole vielä tiedossa tai haluaa tehdä ammattilaisena samaa työtä kuin aiemmin, mutta eri toimialalla. Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan yrityksissä vuokratyöntekijä on tuttu ja tervetullut työntekijä.

Tervetuloa löytämään itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva, tilapäinen työ, joka joskus voi johtaa myös pidempään suhteeseen meidän tai asiakasyrityksemme kanssa. Kaikki on mahdollista aktiiviselle ja hyvän asenteen omaavalle henkilölle!

Jätä avoin hakemus sekä CV:si tästä

Mistä vuokratyössä on kyse?

Vuokratyö on joustava, nykypäivään sopiva tapa tehdä töitä. Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Vuokratyö voi olla määräaikaista ja usein vuokratyö voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen. Työtä tarjotaan määräajaksi silloin, kun vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan eikä vuokratyöyrityksessäkään ole tarjolla vakituista työtä.

Vuokrayrityksessä pyritään yhdistämään lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi, ja näin pyritään tarjoamaan vuokratyöntekijöille mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan. Käyttäjäyritys on se, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Vuokratyövoiman käyttäjiä voivat yritysten lisäksi olla valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt.

Suomessa vuokratyön osuus kasvaa rivakasti. Viime vuonna kehitys on ollut 16 prosenttia tammi-elokuun tilastojen mukaan. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to kas­voi vuo­den 2017 ai­ka­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na 22 pro­sent­tia. Kasvu on ollut odotettavissa muutenkin, koska vuokratyövoiman käyttö Suomessa on ollut yllättävän pientä muihin maihin verrattuna.

Ohjeita vuokratyön tekijälle

  • Vuokratyöntekijänä saatat olla samanaikaisesti monen eri käyttäjäyrityksen palveluksessa. Työnantajasi on vuokrayritys, mutta työn tekemistä johtaa käyttäjäyritys.
  • Palkkasi maksaa vuokrayritys. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Meillä Rent-X Oy:ssä kuulut työterveyshuollon piiriin.
  • Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina työehtosopimuksen mukaan. Myös vuosilomaa vuokratyöntekijälle kertyy samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehditä pitämään, loma maksetaan rahana työsuhteen päättyessä.
  • Käyttäjäyrityksen tehtävänä on puolestaan huolehtia työsi turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  Sinulle on kerrottava riittävästi työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä.
  • Vuokrayrityksessä valittu henkilöstön edustaja (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu) edustaa vuokratyöntekijää. Vastaavasti käyttäjäyrityksen henkilöstön edustaja edustaa käyttäjäyrityksen työntekijää.
  • Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun. Voit myös valtuuttaa käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajan selvittämään palkkaasi tai työsuhteeseesi liittyvää erimielisyyttä. Tällöin vuokrayrityksen on annettava asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalle.

Yleistä tietoa vuokratyön merkityksellisyydestä

Henkilöstöpalveluyritysten liiton vuoden 2014 vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan jopa 86 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyötä myös kavereilleen. 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän kokemuksensa vuokratyöstä ovat osoittautuneet ennakko-odotuksia positiivisemmaksi työn tekemisen myötä.

Lisätietoja löytyy Henkilöstöpalveluyritysten liiton, HPL, nettisivuilta www.hpl.fi.

Katso avoimet työpaikat tästä Jätä avoin hakemus sekä CV:si tästä

Toimimme luottamuksellisesti!

Lisää tietoa vuokratyöhön liittyvistä yleisistä asioista löydät täältä.